Politika privatnosti

 
POLITIKA PRIVATNOSTI
 
 
Ova Politika privatnosti se odnosi na prikupljanje i obradu ličnih podataka od strane VIDAK NIKIĆ PR IZDAVANJE AUDIO KNJIGA SLUŠAJ NOVI PAZAR, sa sedištem u Ul. Kosančićeva br. 51, matični broj: 67133323, PIB: 113853582, e mail: [email protected] i [email protected] (u daljem tekstu: “Slušaj PR” ili “mi”), u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuje u Republici Srbiji. 
 
Ova Politika uređuje:
vrste podataka koji se mogu prikupljati kroz naš veb sajt „www.slusaj.rs“ (u daljem tekstu: Sajt) i/ili našu aplikaciju „slusaj.rs“ (u daljem tekstu: Aplikacija), u vezi sa pružanjem naših usluga putem Sajta i/ili Aplikacije;
svrhe u koje se ti podaci prikupljaju;
način kako koristimo i štitimo prikupljene podatke;
prava koja imaju pojedinci u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem njihovih ličnih podataka.
 
Korišćenjem našeg Sajta i Aplikacije smatra se da ste ovu Politiku privatnosti pročitali i da ste sa njom saglasni. Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite naš Sajt i/ili Aplikaciju.
 
Podaci koje prikupljamo
 
Možemo prikupiti lične podatke zavisno od prirode odnosa, uključujući ali ne ograničavajući se na:
Vaše kontakt podatke kada nam se obratite radi dobijanja informacija u vezi sa našim poslovanjem, kao i u svrhu pružanja ugovorenih usluga u cilju realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obaveza;
podatke koji su neophodni prilikom registracije na Sajtu i/ili Aplikaciji, odnosno kreiranja korisničkog naloga;
podatke koji su neophodni prilikom učestvovanja u nagradnim igrama, istraživanjima ili anketama;
podatke koji su neophodni za zaključenje ugovora, plaćanje i isporuku digitalnog sadržaja;
ostale podatke koje nam dobrovoljno saopštite.
 
Ako naš Sajt i/ili Aplikaciju koristite isključivo u informativne svrhe, odnosno ako ne kreirate korisnički nalog i ne primate obaveštenja, ne prikupljamo Vaše lične podatke, sa izuzetkom podataka koje Vaš pretraživač automatski šalje kako biste mogli da posetite Sajt i/ili Aplikaciju, kao što su IP adresa, lokacija sa koje ste pristupili Sajtu i/ili Aplikaciji, datum i vreme pristupa, verzija softvera pretraživača i slično (za više informacija o automatskom prikupljanju podataka pogledajte odeljak: Automatsko prikupljanje podataka i kolačići.
 
Kada koristite Sajt ili Aplikaciju, u Vašem računaru se čuvaju „kolačići“ (eng. cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem hard disku za pretraživač koji koristite. Kolačići ne mogu da izvršavaju programe, niti da prenesu viruse na Vaš računar, mobilni telefon ili drugi uređaj sa kog pristupate. Više informacija o kolačićima pročitajte u našoj Politici o kolačićima.
 
Slušaj PR ne prikuplja i ne obrađuje podatke čija je obrada zabranjena, kao što je podatak u vezi sa krivičnim presudama, kažnjivim delima i merama bezbednosti, podatak kojim se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu. Slušaj PR ne vrši obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.
 
Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka
 
U skladu sa zakonodavstvom koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:
kada je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome ste pristupili;
kada ste na obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;
kada Slušaj PR za obradu Vaših ličnih podataka ima zakoniti interes odnosno kada to neophodno zbog ispunjenja određenih obaveza koje nam nalaže zakon ili podzakonski propis.
 
Svrhe prikupljanja ličnih podataka
 
Slušaj PR prikuplja i koristi lične podatke u skladu sa primenjivim propisima, u sledeće svrhe:
odgovaranje na pitanja, zahteve, primedbe i druga obraćanja korisnika, poslovnih partnera i pojedinaca;
zaključenje i izvršenje ugovora, isporuka, odnosno omogućavanje pristupa audio knjigama i ostalom digitalnom sadržaju;
organizacije i realizacije nagradnih igara, istraživanja ili anketa;
upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg predstavljanja i poslovanja;
druge zakonite poslovne svrhe, kao što su bolje razumevanje interakcija sa našim Sajtom i/ili Aplikacijom, potrebe marketinga, pružanje informacija za koje smatramo da Vas zanimaju, provera efikasnosti naših promotivnih kampanja, servisa, ponude i slično.
 
Newsletter i upotreba podataka o ličnosti za marketing
 
Ukoliko želite da uvek budete informisani o novinama iz naše ponude, možete nam ostaviti Vašu e-mail adresu, kako bismo Vas, periodično, informisali o novim akcijama, ponudama i ostalim aktuelnostima.
 
Ukoliko se predomislite i želite da otkažete datu saglasnost, molimo Vas da opoziv date saglasnosti pošaljete email-om na adresu: [email protected] i [email protected].
 
Ukoliko nam putem Sajta i/ili Aplikacije postavite pitanje ili zahtev u vezi sa našim uslugama, potrebno je da upišete Vaše ime i prezime i elektronsku adresu. Ukoliko to učinite, Vaši podaci se neće automatski koristiti u marketinške svrhe, niti će se čuvati nakon odgovora na upit, odnosno zahtev, osim ako nas istovremeno ne obavestite da ste saglasni da Vas putem e-maila informišemo o novim akcijama, ponudama i ostalim aktuelnostima. Ovu saglasnost takođe možete uvek opozvati slanjem email-a na adresu: [email protected] i [email protected].
 
Kako štitimo lične podatke
 
Slušaj PR pimenjuje organizacione i tehničke mere radi zaštite Vaših ličnih podataka od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe.
 
Lični podaci koji su nam saopšteni ne prodaju se, ne iznajmljuju se niti otkrivaju trećim licima. 
 
Svi lični podaci koji nam saopštite se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Sa Vašim ličnim podacima se mogu upoznati i pružaoci usluga koje angažujemo da za naš račun upravljaju našim Sajtom i/ili Aplikacijom i analiziraju njegove podatke. Sva lica kojima su Vaši lični podaci dostupni su dužna da na odgovarajući način zaštite privatnost i sigurnost Vaših ličnih podataka.
 
Kako bismo podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našem Sajtu i/ili Aplikaciji, od Vas zahtevamo da odaberete lozinku. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnosti Vaše lozinke.
 
Vaši lični podaci mogu se otkriti ako se to od nas zahteva u skladu sa zakonom (npr. naredbom suda), u kom slučaju nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje podataka o ličnosti.
 
Zaštita poverljivih podataka o transakciji prilikom online kupovine 
 
Prilikom kupovine na našem Sajtu i/ili Aplikaciji, podaci sa Vaše platne kartice se prenose do veb sajta banke u zaštićenoj formi, upotrebom SSL protokola (Secure Sockets Layer) i PKI sistema (Public Key Infrastructure), kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletan proces naplate obavlja  u sigurnom okruženju. 
 
Nijednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni sistemu Slušaj PR. 
 
Koliko vremena čuvamo Vaše lične podatke
 
Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim propisima i samo onoliko koliko je neophodno da se ostvari svrha za koju obrađujemo podatke, ili/i za period koji propisuje zakon, ili/i za period koji je potreban za ispunjenje ugovora.
 
Lične podatke, prikupljene na osnovu Vaše saglasnosti, obrisaćemo, ukoliko povučete datu saglasnost, i pre ostvarenja svrhe prikupljanja.
 
Vaše lične podatke koje ste nam dali kako bismo Vas informisali o novim akcijama, novim ponudama i ostalim aktuelnostima, čuvaćemo do opoziva Vaše saglasnosti, i isti neće biti dostupni trećim licima niti će se koristiti u druge svrhe.
 
Ako ste dali saglasnost na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati saglasnost u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Opoziv saglasnosti na prikupljanje i obradu Vaših podataka nam možete uputiti na neki od sledećih načina:
 
poštom na adresu sedišta: Ul. Kosančićeva br. 51, Novi Pazar;
poštom na adresu za prijem pošte: Ul. Radovana Simića Cige br. 14/12, Voždovac, Beograd;
elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected].
 
U slučaju da opozovete saglasnost, prestaćemo sa daljom obradom i korišćenjem Vaših ličnih podataka i obrisaćemo Vaše lične podatke u roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv saglasnosti. 
 
Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu Vaše saglasnosti pre opoziva.
 
U svakom slučaju, Slušaj PR prestaje da prikuplja, obrađuje i koristi Vaše lične podatke nakon što prestanete da koristite naše usluge i obrišete Vaš korisnički nalog sa Sajta i Aplikacije. 
 
Vaša prava
 
Kao lice na koje se odnose podaci o ličnosti imate sledeća prava:
da zahtevate da Vas istinito i potpuno obavestimo da li obrađujemo podatke o Vama, koje podatke obrađujemo i u koje svrhe; 
da pristupite svojim ličnim podacima i proverite da li se Vaši lični podaci obrađuju u skladu sa zakonom;
da zatražite ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o Vama;
da zatraži da se Vaši lični podaci izbrišu i više ne obrađuju;
da izjavite prigovor u pogledu obrade podataka o Vama u određenu svrhu;
da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko ne dobijete odgovor u roku od 30 dana od dana kada ste podneli zahtev za ostvarivanje prava, ili ne budete zadovoljni odgovorom; 
druga prava propisana zakonom.
 
Radi ostvarivanja prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na email adresu: [email protected] i [email protected].
 
Automatsko prikupljanje podataka i kolačići
 
Slušaj PR koristi statističke podatke o posetiocima Sajta i/ili Aplikacije. Prikupljanje ovakvih statističkih podataka nam omogućava da prilagodimo Vaše onlajn iskustvo, poboljšamo učinak, upotrebljivost i efikasnost našeg prisustva na internetu i izmerimo efikasnost našeg  marketinga.
 
Stoga Vas obaveštavamo da za prikupljanje statističkih podataka na našem Sajtu i/ili Aplikaciji koristimo kolačiće trećih lica kao što je Google Analytics, kojim upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, SAD. Kolačiće navedenog ponuđača možete da izbrišete iz svog pretraživača u bilo kom trenutku. Za brisanje kolačića Google Analytics podesite svoj pretraživač tako da odbija kolačiće sa domenom “pum”.
 
Posetioce Sajta i/ili Aplikacije upozoravamo da kod ponuđača Google Analytics i drugih eventualnih ponuđača može doći do prikupljanja određenih ličnih podataka, koje nije povezano sa prikupljanjem podataka koje sprovodi SLUŠAJ. Svako takvo odvojeno prikupljanje ličnih podataka nije obuhvaćeno ovom Politikom, već je određeno u politici privatnosti konkretnog ponuđača.  Više o zaštiti ličnih podataka u pogledu kolačića trećih lica na raspolaganju je u okviru njihovih politika privatnosti (na primer: https://policies.google.com/privacy?hl=sr).
 
Ukoliko Sajtu i/ili Aplikaciji pristupate ili kreirate korisnički nalog preko svog naloga za društvene mreže, kao što je Facebook, Instagram i slično ili ukoliko na našem Sajtu i/ili Aplikaciji bude postavljen link koji Vam daje mogućnost povezivanja sa drugim sajtovima, važno je da znate da drugi sajtovi funkcionišu u skladu sa sopstvenim Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti i Politikom o kolačićima i da Slušaj PR nema kontrolu nad istima, ne poseduje njihove podatke, niti može da garantuje, ili da bude odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim sajtovima. Pročitajte polise o zaštiti privatnosti ovih drugih Internet stranica kako bi saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke.
 
Ažuriranje Politike o privatnosti
 
Ova Politika se može periodično ažurirati radi usklađivanja sa izmenama propisa i dobre poslovne prakse. 
 
Pitanja u vezi sa ovom Politikom
 
Slušaj PR se obavezuje da štiti onlajn privatnost Vaših podataka o ličnosti. U slučaju da imate bilo kakva pitanja o prikupljanju i obradi Vaših podataka o ličnosti, molimo vas da nas kontaktirate na email adresu [email protected] i [email protected].